Αντίσωμα (antibody)

Πρωτεΐνη, η οποία αναγνωρίζει ένα συγκεκριμένο επίτοπο σε ένα αντιγόνο και διευκολύνει την απενεργοποίησή του

  • Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Αλληλόμορφο (allele) »