Επίτοπος (epitope)

Το τμήμα ενός αντιγόνου που αναγνωρίζεται και δεσμεύεται από ένα αντίσωμα ή από ένα Τ κύτταρο με σκοπό την πρόκληση απόκρισης του ανοσοποιητικού συστήματος

  • Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Έμφυτη ανοσία (innate immunity) »