Αλληλόμορφο (allele)

Δύο ή περισσότερες παραλλαγές ενός γονιδίου που προσδίδουν διαφορετικά χαρακτηριστικά

  • Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Αντίσωμα (antibody) Αιμοποίηση (hematopoiesis) »