Τάσος Παρασκευάς

Τάσος Παρασκευάς

Σύζυγος και πατέρας μιας κόρης, Συνεργάτης πολλών. Φανατικός με την φύση, Conscious as possible.

Δευτέρα, 25 Μαϊος 2020 12:00

Χαμήλ Μπατάρ

Ζούμε σε έναν ηλεκτρονικό κόσμο, δουλεύουμε, ψωνίζουμε, διασκεδάζουμε, μαθαίνουμε μέσα από συσκευές/οθόνες. Επιπλέον είμαστε διαρκώς σε κίνηση, έτσι για να μπορούμε να έχουμε την απαραίτητη ενέργεια (το juice) χρειαζόμαστε τις μπαταρίες. Μια σχέση αγάπης – μίσους. Τις αγαπάμε για το juice, τις μισούμε γιατί εξαντλούνται πάντα (μα πάντα όμως…) την πιο ακατάλληλη στιγμή.

Βάλτε στο blender αθλητισμό, ευεξία, περιβάλλον, κοινωνική αλλά και προσωπική συναίσθηση και μια (μεγάλη) δόση ανακύκλωσης, χτυπήστε καλά στους 36,6 βαθμούς και το αποτέλεσμα αυτού είναι το plogging!