Νικολίνα Κουκουράκη

Νικολίνα Κουκουράκη

Η Νικολίνα σπουδάζει στο τημήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ και προσπαθεί να πάρει το πτυχίο της. Αγαπά πολύ την επιστήμη της και θεωρεί ότι είναι κρίμα κι άδικο που δεν ακούγεται τόσο όσο οι άλλες. Την ενοχλεί πολύ που σπάνια γνωρίζει κάποιον που να έχει αντίληψη του τι σπουδάζει, γι’ αυτό πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντικό τα ελληνόγλωσσα ενημερωτικά μέσα να αποκτήσουν μια "γεωλογική" ματιά. Μπήκε στην ομάδα του BeConscious για να προσπαθήσει να το αλλάξει αυτό.

Γεωθερμία καλείται η θερμική ενέργεια που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της Γης. Στο εσωτερικό του πλανήτη υπάρχουν πολύ έντονες διακυμάνσεις στην θερμοκρασία των ρευστών από τον πυρήνα έως την επιφάνεια, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα «θερμικό δυναμικό». Το δυναμικό αυτό -σε παγκόσμια- κλίμακα θεωρείται ανεξάντλητο, για αυτό το λόγω η γεωθερμία ανήκει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).