Πώς λειτουργεί το σακχαρόμετρο;

Πώς λειτουργεί το σακχαρόμετρο; Πώς λειτουργεί το σακχαρόμετρο; pexels.com

Ο προσδιορισμός της γλυκόζης στο αίμα αντικατοπτρίζει την ποσότητα της γλυκόζης στο αίμα τη στιγμή ακριβώς της συλλογής του δείγματος. Χρησιμοποιείται για να εντοπίσει την υπεργλυκαιμία (η γλυκόζη αίματος υπερβαίνει τα φυσιολογικά επίπεδα-υψηλό σάκχαρο) και την υπογλυκαιμία (γλυκόζη σε χαμηλότερα επίπεδα από το φυσιολογικό). Η παρακολούθηση της γλυκόζης στο αίμα έχει καθιερωθεί ως πολύτιμο εργαλείο στη διαχείριση του διαβήτη, γι' αυτό δημιουργήθηκαν τα σακχαρόμετρα, τα οποία είναι φορητές συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον ασθενή οποιαδήποτε στιγμή. Η διαδικασία είναι απλή, με ένα απλό τρύπημα στο δάχτυλο και την εισαγωγή του δείγματος (αίμα) στη συσκευή προσδιορίζεται με ακρίβεια η ποσότητα της γλυκόζης στο αίμα.

Το σακχαρόμετρο είναι ο πιο διαδεδομένος βιοαισθητήρας γλυκόζης. Οι βιοαισθητήρες είναι μικροσυστήματα προσδιορισμού ενώσεων περιβαλλοντικού, βιοχημικού ή ιατρικού ενδιαφέροντος. Αποτελούνται από ένα βιολογικό τμήμα που βρίσκεται σε επαφή με έναν χημικό μεταλλάκτη. Στο βιολογικό τμήμα υπάρχει ακινητοποιημένο βιομόριο και εκεί πραγματοποιείται η χημική αντίδραση. Συνέπεια της αντίδρασης είναι η μεταβολή κάποιας χημικής ή φυσικής μετρήσιμης παραμέτρου του συστήματος. Η μεταβολή αυτή μετατρέπεται από τον μεταλλάκτη σε μετρήσιμο σήμα. Στην περίπτωση του βιοαισθητήρα γλυκόζης, το ακινητοποιημένο βιομόριο είναι ένα ένζυμο, συνήθως η οξειδάση της γλυκόζης. Το ένζυμο καταλύει την οξείδωση της γλυκόζης από μοριακό οξυγόνο με αποτέλεσμα την παραγωγή υπεροξειδίου του υδρογόνου και γλυκονικού οξέος. Ηλεκτρόνια ανταλλάσσονται μεταξύ του ενζύμου και ενός ηλεκτροδίου και συνεπώς παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή μετρήσιμο σήμα. Το σήμα αυτό εμφανίζεται στην οθόνη και επιτρέπει στους ασθενείς να μετρήσουν εύκολα, γρήγορα και απλά τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα τους, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την κατάστασή της υγείας τους.

Σας άρεσε; Μοιραστείτε το!

    Πηγές

    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3292132/

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: