Πόσος χρόνος χρειάζεται για να αναπτυχθεί ένα νέο φάρμακο;

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να αναπτυχθεί ένα νέο φάρμακο; Πόσος χρόνος χρειάζεται για να αναπτυχθεί ένα νέο φάρμακο;

Ως φάρμακο ορίζεται μια ουσία αναγνωρισμένη από επίσημη φαρμακοποιία ή συνταγολόγιο, η οποία προορίζεται για χρήση στη διάγνωση, θεραπεία, καταπράυνση, αγωγή ή πρόληψη ασθενειών. Η ανάπτυξη ενός φαρμάκου περιλαμβάνει την διαδικασία εμπορευματοποίησης ενός νέου φαρμακευτικού προϊόντος, αφού έχει καθοριστεί μια ένωση οδηγός μέσω της διαδικασίας ανακάλυψης του φαρμάκου. Περιλαμβάνει προκλινική έρευνα σε μικροοργανισμούς και ζώα, αρχειοθέτηση για τους κανονισμούς, όπως ο FDA (Food and Drug Administration) πριν την έναρξη κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους και μπορεί να περιλαμβάνει ένα βήμα απόκτησης έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών με μια νέα εφαρμογή του φαρμάκου για να κυκλοφορήσει στην αγορά.

Η ανακάλυψη και η ανάπτυξη ενός φαρμάκου είναι μακρά, περίπλοκη και υψηλού κόστους διαδικασία. Η έρευνα και η ανάπτυξη των περισσότερων φαρμάκων που είναι διαθέσιμα στις μέρες μας απαίτησε 12-24 χρόνια για ένα μόνο νέο φάρμακο, από την έναρξη της διαδικασίας έως την εμπορευματοποίηση του. Επιπλέον, πολλές δαπανηρές, μακροχρόνιες έρευνες απέτυχαν ολοσχερώς να παράγουν ένα εμπορεύσιμο φάρμακο. Το κόστος από τη συνολική διαδικασία υπολογίζεται στα 1.18 δισεκατομμύρια ευρώ για ένα μόνο νέο φάρμακο.

Στο στάδιο της έρευνας, μόνο ένα μέρος της επιστημονικής σκέψης που αποτελεί τη βάση της έρευνας θα δώσει ένα υποψήφιο φάρμακο για ανάπτυξη. Στο στάδιο της ανάπτυξης του φαρμάκου, η εμπειρία έχει δείξει ότι μόνο 1 από τις 15-25 υψηλά υποσχόμενες βιοδραστικές ενώσεις επιβιώνει από το λεπτομερή και αποτελεσματικό έλεγχο (σε ζώα και ανθρώπους) που απαιτείται για να χαρακτηριστεί ως φάρμακο και να γίνει εμπορικό προϊόν. Και για τα λίγα υποψήφια φάρμακα που επιτυχώς γίνονται εμπορικά προϊόντα, κάποια δεν θα αποσβέσουν το κόστος για την ανάπτυξή τους στην ανταγωνιστική αγορά και μόνο 1 στα 3 θα γίνει κύριο εμπορικό προϊόν.

Σας άρεσε; Μοιραστείτε το!

    Πηγές

    J. G. Lombardino and J. A. Lowe, The role of medicinal chemist in drug discovery-then and now, Nat. Rev. Drug Discov., 3 (2004) 853 https://www.fda.gov/drugs/informationondrugs/ucm079436.htm

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: