Τι είναι τα μηρυκαστικά ζώα;

Τι είναι τα μηρυκαστικά ζώα; Τι είναι τα μηρυκαστικά ζώα;

Μηρυκαστικά ονομάζονται μερικά φυτοφάγα ζώα που μηρυκάζουν δηλαδή αναμασούν την τροφή τους περισσότερες από μία φορές και την χωνεύουν πολλές φορές σε διαφορετικά στομάχια. Γενικά τα μηρυκαστικά ζώα διαθέτουν ένα στομάχι  με τέσσερις θαλάμους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά στάδια της πέψης. Σε αυτά τα ζώα συγκαταλέγονται βοοειδή, πρόβατα, βούβαλοι, αντιλόπες, καμηλοπαρδάλεις και καμήλες.

Το πεπτικό σύστημα μιας αγελάδας περιέχει ένα πολύπλοκο στομάχι με τέσσερις θαλάμους που τους δίνει την ικανότητα να πέπτουν σύνθετους υδατάνθρακες, όπως κυτταρίνες και ημικυτταρίνες. Το στομάχι των μηρυκαστικών καταλαμβάνει σχεδόν το 75% της κοιλιακής κοιλότητας, γεμίζοντας σχεδόν όλη την αριστερή πλευρά και εκτείνεται σημαντικά στη δεξιά πλευρά. Τα μηρυκαστικά διαθέτουν τους προστομάχους (μεγάλη κοιλία και κεκρύφαλο), τον εχίνο ή βίβλο και ένα κυρίως στομάχι, το ήνυστρο. Η μεγάλη κοιλία είναι ο μεγαλύτερος από τους τέσσερις θαλάμους και δρα ως δεξαμενή ζύμωσης φιλοξενώντας μικροβιακή ζύμωση. Οι μικροοργανισμοί της μεγάλης κοιλίας (κυρίως βακτήρια) αφομοιώνουν την κυτταρίνη από τα φυτικά κυτταρικά τοιχώματα και και συνθέτουν πρωτεΐνες (βιταμίνες Β και βιταμίνη Κ). Το περιβάλλον της μεγάλης κοιλίας είναι αναερόβιο (χωρίς οξυγόνο) και το pH της κοιλίας κυμαίνεται τυπικά από 6,5 έως 6,8. Τα αέρια που παράγονται στην κοιλιά περιλαμβάνουν διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο και υδρόθειο. Η τροφή λοιπόν αποθηκεύεται αρχικά στην κοιλία και εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω και τα ζώα αυτά βρεθούν  σε κατάσταση ηρεμίας έχουν τη δυνατότητα να ξαναφέρουν την τροφή από τους προστομάχους στο στόμα, με αντιπερισταλτικές κινήσεις του οισοφάγου και να την ξαναμασούν. Αρχικά μασούν και καταπίνουν με τον κανονικό τρόπο, και στη συνέχεια η ημικατεργασμένη τροφή (μερικώς χωνευμένη) επιστρέφει στο στόμα για περισσότερη μάσηση. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται μηρυκασμός (αναμάσημα) και τα ζώα μηρυκαστικά.

Σας άρεσε; Μοιραστείτε το!

    Πηγές

    https://books.google.gr/books?hl=en&lr=&id=QqmwmJyZ5bIC&oi=fnd&pg=PA11&dq=ruminant+digestion&ots=MFHbUwEbX9&sig=NrZDpppz8_ErR5ad-wRPnb0dyXQ&redir_esc=y#v=onepage&q=ruminant%20digestion&f=false

    https://books.google.gr/books?hl=en&lr=&id=BotSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP3&dq=ruminant+digestion&ots=oAagXDflIS&sig=BAC004cGtmfjMtrOlGX7Atg4NEw&redir_esc=y#v=onepage&q=ruminant%20digestion&f=false

    https://www.sciencelearn.org.nz/image_maps/104-ruminant-digestion

    https://www.safeopedia.com/definition/2955/ruminant-animals

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: