Γιώργος Ανασοντζής

Γιώργος Ανασοντζής

Ο Γιώργος σπούδασε βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καιμεταπτυχιακά και διδακτορικό στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια δούλεψε στη Σουηδία, τη Γαλλία και τώρα βρίσκεται στη Δανία.

Έχει πάθος με την κυκλική οικονομία, τις βιοδιεργασίες, τη φωτογραφία και το rock’n’roll.

Αν είστε ένας από τους 400 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο που έχουν γεννηθεί με μειωμένη ενεργότητα του ενζύμου της αφυδρογονάσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD), τότε μάλλον γνωρίζετε ότι πρέπει να αποφεύγετε τα κουκιά και να ελέγχετε τα φάρμακα που παίρνετε.