Ας γνωρίσουμε τις ΕΠΤΑ και FollowGreen

Τετάρτη, 11 Μαϊος 2022, 04:05
Ας γνωρίσουμε τις ΕΠΤΑ και FollowGreen Ας γνωρίσουμε τις ΕΠΤΑ και FollowGreen

Πόσα γνωρίζουμε για την ανακύκλωση; Υπάρχει ανταποδοτική ανακύκλωση και αν ναι, πώς μπορούμε να συμμετέχουμε; Αυτά και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα αναπτύξαμε με την κυρία Άνι Θεοδωροπούλου, υπεύθυνη επικοινωνίας ΕΠΤΑ Α.Ε. & Followgreen.

1.      Μιλήστε μας λίγο για την epta.gr. Τι είδους έργα αναλαμβάνετε;

Η ΕΠΤΑ Α.Ε. (www.www.epta.gr.gr) παρέχει υπηρεσίες συμβούλου - μελετητή για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας. Μετά από 27 έτη δυναμικής ανάπτυξης και συνεχούς βελτίωσης, η εταιρεία έχει αποκτήσει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και στον ενεργειακό σχεδιασμό στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει κα κατασκευάσει 250 έργα υποδομής στον τομέα των αποβλήτων, της ενέργειας και των γενικών υποδομών, διατηρεί συνεργασία με 25 χώρες, ενώ παράλληλα προσφέρει προγράμματα ευαισθητοποίησης και κατάρτισης σε περισσότερα από 50.000 άτομα ετησίως.

Η εταιρεία παρέχει σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς τις εξής υπηρεσίες,

 1. Σχεδιασμό και επίβλεψη έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όπως μονάδες επεξεργασίας, ΧΥΤΑ, πράσινα σημεία, προετοιμασία Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων διαχείρισης, ανάπτυξη συστημάτων ανακύκλωσης.
 1. Σχεδιασμό και επίβλεψη έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων όπως εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά έργα.
 1. Υπηρεσίες συμβούλου για την ανάπτυξη πολιτικών, νομοθεσίας, επιχειρησιακών σχεδίων και τεχνικοοικονομικών μελετών για τη χρηματοδότηση δράσεων στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.
 1. Υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης και σχεδιασμού δράσεων για την προστασία του κλίματος και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως σχέδια δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

 

 1. Περιβαλλοντική αδειοδότηση και due diligence σύνθετων έργων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας όπως συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, τουριστικές εγκαταστάσεις, έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής και βιομηχανικές δραστηριότητες.

 

 1. Σχεδιασμό και εφαρμογή δράσεων έξυπνων πόλεων για την ανακύκλωση και την εξοικονόμηση ενέργειας όπως πλατφόρμες ανακύκλωσης, συστήματα IoT, ψηφιακές εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών.

2.      Πείτε μας λίγα πράγματα για το πρόγραμμα follow green

Το Followgreen (www.followgreen.gr) ξεκίνησε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 2016 και αποτελεί μία ψηφιακή εφαρμογή για τους Δήμους που επιθυμούν να ενσωματώσουν σύγχρονα εργαλεία στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και των αρχών που επιτάσσει μία «έξυπνη πόλη». Το Followgreen έως σήμερα εφαρμόζεται με επιτυχία σε είκοσι (20) Δήμους, εκ των οποίων οι περισσότεροι βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής, Μακεδονίας, Ηπείρου καθώς και σε Νησιωτικές περιφέρειες έχοντας πάνω από 30.000 εγγεγραμμένα μέλη.

Πιο συγκεκριμένα, το Followgreen εισάγει καινοτόμα στοιχεία τόσο στον τομέα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, όσο και στον τομέα της ευαισθητοποίησης των πολιτών. Για τον λόγο αυτό, ο ρυθμός ανάπτυξης σε πανελλαδικό επίπεδο γίνεται με αργούς και σταθερούς ρυθμούς, λόγω των εξειδικευμένων παροχών και εργαλείων που προσφέρει στους συνεργαζόμενους Δήμους. Ειδικότερα, τα βασικότερα στοιχεία καινοτομίας είναι τα εξής:

 • Αποτελεί ένα σύστημα επιβράβευσης της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης μοναδικό σε επίπεδο Ε.Ε., το οποίο συνδυάζει την εκπαίδευση με την παροχή κινήτρων στους πολίτες, ενώ παρέχει την δυνατότητα οι Δήμοι να εφαρμόζουν πολιτικές στη λογική του «Πληρώνω όσο Πετάω» (PAYT).
 • Αποτελεί μία εφαρμογή έξυπνης πόλης, η οποία μπορεί να επεκταθεί σε όλους τους τομείς της κυκλικής οικονομίας.
 • Εμπλέκει ενεργά τη σχολική κοινότητα στην ανακύκλωση μέσα από διαγωνισμούς ανακύκλωσης.
 • Ενισχύει την τοπική οικονομία με σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τους πολίτες και τον Δήμο.
 • Στηρίζει τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες μέσα από την επαναχρησιμοποίηση που γίνεται στις κοινωνικές δομές του Δήμου.

Πώς λειτουργεί το followgreen;

Δημιουργείς λογαριασμό - Η διαδικασία είναι φιλική προς τον χρήστη, καθώς επιλέγοντας αρχικά ο ενδιαφερόμενος τον Δήμο που ανήκει καλείται να συμπληρώσει σε ψηφιακή φόρμα μόνο το ονοματεπώνυμό του και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Κερδίζεις πόντους – H συγκέντρωση πόντων επιβράβευσης ενός εγγεγραμμένου χρήστη επιτυγχάνεται διαβάζοντας άρθρα, κάνοντας κουίζ, βλέποντας βίντεο και συμμετέχοντας σε πράσινες αποστολές σχετικά με την ανακύκλωση και το περιβάλλον γενικότερα. Επιπλέον, ο χρήστης κερδίζει πόντους μέσα από δράσεις ανακύκλωσης κάνοντας χρήση έξυπνων συστημάτων IoT με ειδικά QRcodes, όπως για παράδειγμα στην «Έξυπνη Γωνιά Επιβράβευσης της Ανακύκλωσης» του Δήμου Παλλήνης, καθώς και μέσω της προσφοράς ειδών σε Κοινωνικές δομές του Δήμου.

Εξαργυρώνεις πόντους – Η εξαργύρωση των πόντων πραγματοποιείται σε προσφορές τοπικών επιχειρήσεων για προϊόντα ή/και υπηρεσίες, καθώς και σε ηλεκτρονικά καταστήματα πανελλαδικής εμβέλειας (e-shops), που προσφέρουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.

Δωρίζεις πόντους – Η δωρεά πόντων πραγματοποιείται σε σχολεία, στο πλαίσιο ενίσχυσης της προσπάθειας των μαθητών, κατά τη διάρκεια των Σχολικών Διαγωνισμών Ανακύκλωσης.

3.      Πώς μπορεί μια πόλη ή ένας δήμος να ακολουθήσει όρους κυκλικής οικονομίας; Πώς μπορεί η εταιρεία σας να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το 2015 σχέδιο δράσης για να στηρίξει την επιτάχυνση της μετάβασης της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία, την τόνωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το σχέδιο δράσης προώθησε τη στενή συνεργασία με κράτη μέλη, περιφέρειες και δήμους, επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς, πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στην κυκλική οικονομία.

Το 2021 στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας και των δεδομένων που προκύπτουν από την εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΠΤΑ ως τεχνικός σύμβουλος συνέβαλε στην εκπόνηση Οδικού Χάρτη για το Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία. Ο Οδικός χάρτης της Κυκλικής Οικονομίας (www.opengov.gr/minenv/?p=11650) αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων που τέθηκε σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση στις 29 Μαρτίου 2021.

Το Νέο Σχέδιο Δράσης – Οδικός Χάρτης,

 • θα αποτελέσει την επικαιροποιημένη στρατηγική της χώρας για την Κυκλική Οικονομία για τα έτη 2021 – 2025.
 • συζητήθηκε λεπτομερώς και στο Εθνικό Συμβούλιο Κυκλικής Οικονομίας, όπου συμμετέχουν οι εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, παράλληλα με την Διυπουργική Επιτροπή καθώς και στις 2 Υποεπιτροπές που έχουν συσταθεί και συνεδριάζουν υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα:

α) την Επιτροπή για “Sustainable Financing” και β) την Επιτροπή Βιομάζας, και παραδόθηκε σε τελική μορφή τον Δεκέμβριο του 2020

 • είναι σε συμμόρφωση με το νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία που εκδόθηκε το Μάρτιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συμμόρφωση με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσον αφορά τα απόβλητα, τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων και τα πλαστικά μιας χρήσης.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται 66 δράσεις για την περίοδο 2021-2025, οι οποίες αναφέρονται με χρονικό ορίζοντα, σύντομη περιγραφή και αρμόδιους φορείς. Από αυτές οι:

Α)45 αφορούν τις βασικές πτυχές της κυκλικής οικονομίας, παραγωγή, κατανάλωση, απόβλητα και οριζόντια θέματα( όπως διακυβέρνησης κα).

Β) 21 αφορούν βασικά προϊόντα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα. Το νέο Σχέδιο Δράσης, εκτός από τα θέματα οριζόντιων δράσεων που αφορούν σε θέματα της πολιτείας, όπως διακυβέρνησης, νομοθεσίας, οργάνωσης και εφαρμογής, περιλαμβάνει σειρά δράσεων με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις και τους πολίτες μέσα από υφιστάμενα αλλά και νέα καινοτόμα ψηφιακά μοντέλα.

4.      Πώς μπορεί ένας δημότης να μάθει για το πρόγραμμα και να επωφεληθεί από αυτό;

Για να γίνει μέλος ένας δημότης στο Followgreen, θα πρέπει ο Δήμος του να συνεργάζεται με την πλατφόρμα ευαισθητοποίησης και επιβράβευσης της ανακύκλωσης. Η διαδικασία εγγραφής είναι εύκολη και φιλική προς τον χρήστη, καθώς επιλέγοντας αρχικά ο ενδιαφερόμενος τον Δήμο που ανήκει καλείται να συμπληρώσει σε ψηφιακή φόρμα μόνο το ονοματεπώνυμό του και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Οι δράσεις που έχουν αναπτύξει οι Δήμοι έως σήμερα μέσω της δημοτικής πλατφόρμας ανακύκλωσης έχουν ως στόχο να κινητοποιήσουν τους πολίτες να ανακυκλώσουν έμπρακτα, εφόσον έχουν εκπαιδευτεί σωστά μέσω του ενημερωτικού υλικού που βρίσκεται στη διάθεσή τους σε άρθρα, βίντεο και κουίζ. Ορισμένες δράσεις επιβράβευσης της ανακύκλωσης, αναλύονται συνοπτικά παρακάτω:

Κουπόνι ανακύκλωσης

Ο χρήστης καταχωρεί την ανακύκλωση που κάνει στον Δήμο είτε με κουπόνι ανακύκλωσης (π.χ. από το Κοινωνικό Ανταλλακτήριο όταν αφήνεις αντικείμενα) ή με δήλωση ανακύκλωσης και συγκεντρώνει πόντους.

Τα κουπόνια επιβράβευσης της ανακύκλωσης μπορεί να τα λάβει ο πολίτης σε διάφορα σημεία του Δήμου, ανάλογα με τις υποδομές επαναχρησιμοποίησης – ανακύκλωσης που διαθέτει. Πιο συγκεκριμένα, όταν ο πολίτης δίνει ρούχα, βιβλία, παιχνίδια, φάρμακα και άλλα χρήσιμα αντικείμενα λαμβάνει ένα κουπόνι με μοναδικό αριθμό, το οποίο και καταχωρεί στην πλατφόρμα, λαμβάνοντας 150 πόντους.

Έξυπνη γωνιά ανακύκλωσης

O χρήστης έχει στη διάθεσή του από το Σάββατο 10/10/2020, την πρώτη στην Ελλάδα, «Έξυπνη Γωνιά Επιβράβευσης της Ανακύκλωσης», με πλήρες σύστημα έξι ρευμάτων και ψηφιακό σαρωτή, που σαρώνει όσα ανακυκλώνουμε και επιβραβεύει με προσφορές και εκπτώσεις. Η «Έξυπνη Γωνιά» του Δήμου Παλλήνης αποτελεί ένα καινοτόμο σύστημα για τη συλλογή και ανακύκλωση υλικών με αυτόματη καταγραφή ποσοτήτων και αντιστοιχία σε πόντους επιβράβευσης, κάνοντας χρήση ειδικών QRcodes.

 

Έξυπνοι κάδοι ανακύκλωσης με χρήση ειδικών QRcodes

Ο χρήστης ανακυκλώνοντας σε κάδους ανακύκλωσης ενδυμάτων – υποδημάτων και σε κώδωνες γυαλιού λαμβάνει ως επιβράβευση 150 πόντους, εφόσον έχει προβεί σε σάρωση του ειδικού QRcode που βρίσκεται τοποθετημένο επάνω στον κάδο/κώδωνα. Μέχρι στιγμής το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σε τρεις συνεργαζόμενους Δήμους όπως Κρωπίας, Περιστερίου, Βριλησσίων και σε Αμπελόκηπους-Μενεμένη. Στόχος είναι να επεκταθεί και σε άλλα ρεύματα όπως κάδοι ανακύκλωσης λαμπτήρων/συσκευών κ.α.

Προγράμματα Διαλογής στην Πηγή με σύστημα Τηλεματικής

Ο χρήστης ανακυκλώνοντας σε Καφέ κάδους υπολειμμάτων τροφών, καθώς και σε Σακούλες με έξυπνα αυτοκόλλητα τα λοιπά υλικά λαμβάνει ως επιβράβευση 200 πόντους μηνιαίως, εφόσον τα Προγράμματα Διαλογής στην Πηγή εφαρμόζονται σε συνδυασμό με σύστημα Τηλεματικής. Μέχρι στιγμής, η επιβράβευση της ανακύκλωσης με ΔσΠ εφαρμόζεται στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε, πως η συμμετοχή του χρήστη της πλατφόρμας στις ανωτέρω δράσεις γίνεται εύκολα και γρήγορα και μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, η οποία διατίθεται χωρίς χρέωση στα «App store» για iPhone και «Google play» για Android.

Followgreen.2_2.png

5.      Πόσο εξοικειωμένοι είναι οι Έλληνες πολίτες με θέματα που αφορούν στην ανακύκλωση/ επαναχρησιμοποίηση/ κομποστοποίηση;

Υψηλή είναι η ευαισθητοποίηση των Ελλήνων για το περιβάλλον σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούμε μέσω της πλατφόρμας Followgreen, γεγονός που δημιουργεί γόνιμο έδαφος για τις πρωτοβουλίες αλλαγής του κοινωνικού και καταναλωτικού μοντέλου ζωής των πολιτών, προς μια ενεργό στάση προς τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Εκπαίδευση μέσω ενημερωτικών άρθρων/βίντεο/κουΐζ/green missions

Πιο συγκεκριμένα, από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν πραγματοποιηθεί 6,2 εκ. εκπαιδεύσεις σε άρθρα, βίντεο και κουίζ στοιχείο που αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον και την ανάγκη των πολιτών για σωστή ενημέρωση σχετικά με θέματα ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης, κομποστοποίησης καθώς και εξοικονόμησης ενεργείας.

Πάνω από 300 χρήστες ολοκληρώνουν σε εβδομαδιαίο ρυθμό Πράσινες-Αποστολές (Green Missions) που εμφανίζονται με συγκεκριμένη θεματική και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες την «εκπαίδευση» και τη «δράση». Μέσω της εκπαίδευσης ο χρήστης ολοκληρώνει στόχους είτε διαβάζοντας άρθρα, είτε παρακολουθώντας  βίντεο και δοκιμάζοντας τις γνώσεις του σε κουίζ για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία και μέσω της δράσης ο χρήστης πραγματοποιεί σημαντικές ενέργειες, όπως είναι η ανακύκλωση στον Δήμο, η επαναχρησιμοποίηση σε Κοινωνικές δομές, είτε η εξαργύρωση προσφορών στις επιχειρήσεις κ.α.

Παράλληλα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται έρευνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου οι πολίτες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις γνώσεων σχετικά με την ανακύκλωση, να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις σχετικά με την πρόληψη και να αναδείξουν προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να ανακυκλώσουν σωστά στον Δήμο τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων απάντησαν ότι επιλέγουν στις αγορές τους επαναχρησιμοποιούμενους περιέκτες ή προσπαθούν να αγοράζουν μόνο προϊόντα που μπορούν να ανακυκλωθούν. Μία με τρεις φορές την εβδομάδα ανακυκλώνουν στα τρέχοντα συστήματα ανακύκλωσης, ενώ οι πολίτες που δεν ανακυκλώνουν αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ή κάδοι ή αντιμετωπίζουν χρηστικά /πρακτικά ζητήματα που τους προκαλούν δυσχέρειες.

Ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας με σχολικές δράσεις ανακύκλωσης

Επιπλέον, οι Δήμοι Followgreen σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης, διενεργούν κάθε χρόνο μαθητικούς διαγωνισμούς ανακύκλωσης, κάνοντας χρήση όλων των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων προστασίας. Στόχος της δράσης αυτής είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από την ανακύκλωση και την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων σε διαφορετικά ρεύματα υλικών, όπως πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο κ.α.

Την τρέχουσα περίοδο συμμετέχουν στους ενεργούς διαγωνισμούς ανακύκλωσης, 356 σχολικές μονάδες και 44.549 μαθητές. Με τη βοήθεια γονέων και εκπαιδευτικών, οι μαθητές καλούνται να ανακυκλώσουν για διάστημα τεσσάρων μηνών σε καλαίσθητους χάρτινους κάδους Followgreen, που έχουν τοποθετηθεί στα σχολεία με σκοπό τη συγκέντρωση των υλικών.

Επιπλέον, για την ορθή πορεία του διαγωνισμού δίνεται σε όλα τα σχολεία ενημερωτικό υλικό αναφορικά με τη δράση, το οποίο απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, παρέχοντας οδηγίες για τη σωστή διαχείριση των υλικών που ανακυκλώνονται ανά ρεύμα. Επιπλέον, οι εγγεγραμμένοι χρήστες της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα να δωρίσουν πόντους στο σχολείο της επιλογής τους, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την προσπάθεια των μαθητών.

6.      Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το μεγαλύτερο (ή πιο άμεσο) περιβαλλοντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και πώς θα μπορούσαμε να κινηθούμε προς τη βελτίωσή του;

Ο πλανήτης μας αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις όσον αφορά το περιβάλλον και το κλίμα του, οι οποίες συνολικά απειλούν την ευημερία μας. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της περιβαλλοντική ρύπανσης που ερχόμαστε αντιμέτωποι στην καθημερινότητά μας είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε εγχώρια είναι η απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων πλαστικού στο περιβάλλον. Σήμερα, το 80-85% των θαλάσσιων απορριμμάτων που βρίσκουμε στις παραλίες είναι πλαστικά, ενώ το 50% των θαλασσίων απορριμμάτων είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Στην Ελλάδα, κάθε καταναλωτής παράγει 68 κιλά πλαστικά απορρίμματα, από τα οποία μόλις το 10% οδηγείται στην ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ ένα σημαντικό τμήμα πλαστικών ρυπαίνει το περιβάλλον.

Νόμος 4736/2020, Ελλάδα και Πλαστικά μίας Χρήσης – απαγορεύσεις και περιορισμοί

Η επιτακτική ανάγκη για ανάληψη μέτρων απέναντι σε αυτή την περιβαλλοντική ρύπανση οδήγησε στην απαγόρευση διάθεσης στην αγορά από τα εργοστάσια παραγωγής στην Ελλάδα και στο σύνολο των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέκα, (10) τύπων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης. Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα από το Σάββατο 03/07/2021 απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά των εξής προϊόντων, μαχαιροπίρουνα, πιάτα, καλαμάκια, φελιζόλ και δοχεία, αναδευτήρες ποτών και μπατονέτες από πλαστικό, καθώς και προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη.

Στον νόμο 4736/2020 εκτός από την απαγόρευση διάθεσης ορισμένων πλαστικών μίας χρήσης, θεσπίζονται κίνητρα για την μείωση της κατανάλωσης, προωθείται η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η χρήση ανακυκλωμένων υλών και προτείνονται μέτρα για την ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση του καταναλωτή. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού για νέες ομάδες πλαστικών προϊόντων  για την κάλυψη του κόστους συλλογής, διαχείρισης και καθαρισμού. 

7.      Πόσο ενημερωμένος είναι ο κόσμος σχετικά με την κομποστοποίηση; Πόσο εύκολο είναι οι Έλληνες να κομποστοποιήσουν τα οικιακά τους απορρίμματα;

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ακούμε όλο και πιο συχνά για τη σημασία της κομποστοποίησης είτε μέσα από καμπάνιες ευαισθητοποίησης για το Food Waste είτε βλέποντας σε αρκετά σημεία των Δήμων μας Καφέ κάδους για την ανακύκλωση υπολειμμάτων τροφών. Ο Καφέ κάδος αφορά στη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και είναι πλέον το κυρίαρχο ρεύμα ανακύκλωσης που μέχρι πρότινος απείχε αρκετά από τις συνήθειες ενός νοικοκυριού. Στους Καφέ κάδους συλλέγονται τα υπολείμματα τροφών όπως φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρια, ζυμαρικά κα., τα οποία οδηγούνται σε μονάδα κομποστοποίησης για την παραγωγή υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικού (κόμποστ) για κηπευτική χρήση.

Με στόχο την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας του Ν.4819/2021 άρθρο 50, που αναφέρει την υποχρέωση όλων να συμμετέχουν στη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, οι Δήμοι προχωράνε σε σταδιακή εφαρμογή του συστήματος του Καφέ κάδου στις επιχειρήσεις και στις κατοικίες με την πλήρη εφαρμογή του έως το τέλος του 2022.

Σε ορισμένους Δήμους εκτός από τους κοινόχρηστους Καφέ κάδους που τοποθετούνται εξωτερικά από τα κτίρια, παραδίδεται επιπλέον εξοπλισμός σε κάθε νοικοκυριό για ευκολότερη ένταξη στο νέο ρεύμα ανακύκλωσης όπως ένας μικρός καφέ κάδος κουζίνας μαζί με βιοδιασπώμενες σακούλες για τη συλλογή του υλικού, καθώς και ειδικό ενημερωτικό υλικό με οδηγίες χρήσης. Από το 2018 η εταιρεία ΕΠΤΑ Α.Ε. ως τεχνικός σύμβουλος σχεδιάζει, εφαρμόζει και επιβλέπει με επιτυχία την επέκταση του δικτύου Καφέ κάδου στους Δήμους Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Περιστερίου και Νέα Σμύρνης στην Περιφέρεια Αττικής και στον Δήμο Κομοτηνής που ξεκίνησε πρώτος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων.

8.      Τι σημαίνει για εσάς “conscious”;

Θα χαρακτήριζα την εποχή μας και τη νέα γενιά ‘’Eco-conscious’’. Τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος έχουν έντονο το αίσθημα και την υποχρέωση της διαγενεακής αλληλεγγύης, καθώς αισθανόμαστε την ανάγκη και την υποχρέωση να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο περιβάλλον από αυτό που παραλάβαμε εμείς από τους γονείς μας. Σήμερα στην παγκόσμια κοινότητα υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση ιδιωτικών και δημοσίων πόρων προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία στην εποχή που διανύουμε να είμαστε πρωταγωνιστές σημαντικών εξελίξεων και προκλήσεων στον τομέα του περιβάλλοντος και της ανακύκλωσης που μόνο θετικά μπορούν να προδιαγράψουν το μέλλον.

Εμείς, να ευχαριστήσουμε την κυρία Θεοδωροπούλου για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη και ας ελπίσουμε οι δράσεις των EPTA και Followgreen να βρεθούν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας!

Σας άρεσε; Μοιραστείτε το!

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο

(1 Ψήφος)

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: